Hexel on Wheels

afgelast

AFGELAST: Hexel on Wheels 2022

Hexel on Wheels 2022 is afgelast Dit hadden we niet verwacht… In het afgelopen jaar hebben we 2 berichten geplaatst op sociale media, en allebeide met slecht nieuws voor iedereen met...

Benoeming voorzitter en vicevoorzitter

Het bestuur van Hexel on Wheels is, zoals we eerder schreven, weer op volle sterkte. We kunnen daar nog een mooi bericht aan toevoegen. Op 17 oktober is Björn Lubbers benoemd tot voorzitter...

Wijzigingen bestuursleden HoW 2020

Het bestuur van Hexel on Wheels 2020 heeft weer voor het eerst vergaderd. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn begonnen!! In het nieuwe jaar nemen we afscheid van twee...