AFGELAST: Hexel on Wheels 2021

afgelast

Hexel on Wheels 2021 is afgelast

Dit hadden we niet verwacht… In het afgelopen jaar hebben we 2 berichten geplaatst op sociale media, en allebeide met slecht nieuws voor iedereen met diesel/mengsmering/euro95/ethanol in het bloed.

We hebben als bestuur moeten besluiten om Hexel on Wheels 2021 af te gelasten. De reden daarvoor begint met een ‘C’ en heeft de hele wereld in zijn macht. Nee, we zullen u er niet verder mee vermoeien. Een evenement organiseren in deze tijd is simpelweg niet verantwoord, laat staan mogelijk.

We kunnen dan ook niets anders doen dan deze beslissing nemen. We hopen toch dat jullie ons niet vergeten, en laten we er met elkaar voor gaan dat we tijdens Pasen 2022 weer langs het ‘Hexelse Zandvoort’ kunnen genieten van alle waaghalzen.

Kortom: we spreken af dat in 2022 het enige woord dat begint met een ‘C’ en de hele wereld in zijn macht heeft niets anders dan Crossen is!