Hexel on Wheels is een voorbeeld evenement volgens Caroline van der Plas

Tijdens de HJ Schoo lezing, de officieuze opening van het politiek jaar, wordt Hexel on Wheels aangehaald als voorbeeld voor samenwerking in de samenleving.

Bron: https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/kop-dr-veur-nederland-als-volkshuis-hj-schoo-lezing/

“Kijk naar het Kulturhus in Hoge Hexel, Twente. Daar hebben tal van verenigingen onderdak. De financiering van het Kulturhus wordt door de verenigingen zelf opgebracht. Zo wordt daar bijvoorbeeld elk jaar een trekker-, vrachtwagens-, auto- en motorcross gehouden: Hexel on Wheels. Voor de groene lobby een nachtmerrie misschien, al die ronkende motoren op fossiele brandstof wat zo snel mogelijk verboden moet worden, maar voor het dorp is het, behalve een sociaal samenzijn met de opa’s, oma’s, vaders, moeders, kinderen en de jeugd onderling, brandstof voor het Kulturhus. De opbrengst uit de toegangsbewijzen vloeit immers rechtstreeks terug in de kas van het dorpshuus en verenigingen kunnen daardoor blijven bestaan. En zo draagt niet alleen Hexel on Wheels, maar elke vereniging bij aan behoud van de sociale binding in het dorp. Boeren en burgers samen.”

Als bestuur denken we altijd na over nieuwe mogelijkheden. Nieuwe klassen. En uiteraard durven we daarbij ook na te denken over de toekomst en we kijken naar de mogelijkheden van een elektrische (brommer)klasse.

Trots zijn we als bestuur op onze vrijwilligers, deelnemers en bezoekers dat we als voorbeeld worden genoemd!!